Jeg har mange års erfaring med psykoterapi og selvudvikling og hypnose.

Jeg håber du vil "klikke" dig lidt rundt og få svar på nogle spørgsmål, husk at du kan få hjælp til meget andet end rygestop.

Med hypnoterapi kan du få hjælp til en række forskellige problemer

Angst, eksamensangst, stress, manglende selvværd, fobier, depression, misbrug, alkoholmisbrug, flyskræk, jalousi, spiseforstyrrelser o.m.a.

Hypnose er ikke et overnaturligt fænomen og har intet at gøre med mystik eller clairvoyance at gøre. Hypnose er en naturlig og sund tilstand som er med til at sortere daglige indtryk. Når hypnosen kombineres med terapi kan man af hypnoterapeuten guides til at løse sine problemer.

Klinisk hypnose eller hypnoterapi er en seriøs og velkendt behandlingsform læs mere her

Metoderne der anvendes er hypnose kombineret med forskellige former for psykoterapi, gestaltterapi, NLP( Neuro Linguistic Programming) regression m.v. kognitiv terapi, coaching, TFT (tankefeltsterapi) og samtale.

Forbindelsen imellem det fysiske og det psykiske Læs mere her

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Søren Kierkegaard

 

NLP

NLP / NLP-TERAPI / NLP-SAMTALETERAPI
Neuro Lingvistisk Programmering er en mentalt forandringsteknik, der arbejder direkte med sanserne (Neuro) og med sproget (Lingvistisk), samt den måde, hvorpå vi har lært vore adfærd-, kommunikations- og tankemønstre igennem tiden (Programmering). Den moderne NLP er udviklet af Dr. Richard Bandler som nyder stor respekt iblandt terapeuter i hele verden. Hvert menneske har sin egen opfattelse af virkeligheden, og denne opfattelse kan lægge en bremse på den almindelige omgang med andre mennesker ud fra en opfattelse af, hvad man kan og ikke kan. Med NLP kan et blokerende adfærdsmønster ændres til nye konstruktive måder at tænke og kommunikere på, så der opnås større frihed og bedre livsudfoldelse.

Læs om Dr. Richard Bandler her