Mit mål er at hjælpe klienter udfra et etisk perspektiv og en empatisk grundholdning.

Det er klienten som er i fokus, og det er klienten der afgør om han/hun ønsker den tilbudte terapi, mine anbefalinger er udelukkende vejledende.

Jeg lægger stor vægt på at overholde landets gældende regler og love, såvel skrevne som uskrevne.

Jeg påtager mig 100% tavshedspligt. Tavshedspligt er for mig en af de mest grundlæggende regler i klient/behandler-forholdet.

Jeg tilstræber mig på, at jeg altid yder den mest hensigtsmæssige og professionelle behandling, ud fra det enkelte individs behov og ønsker.

Jeg vil aldrig indlede seksuelt eller følelsesmæssigt forhold til mine klienter.

Jeg behandler aldrig klienter, som er påvirkede af alkohol eller narkotika eller stærk medicin.

Jeg behandler ikke børn og unge under 18 år uden skriftlig tilladelse fra forældre eller værge.

Jeg stiller ikke diagnoser, det lader jeg lægerne om.

Jeg behandler ikke personer med alvorlige sindslidelser som kræver medicin eller lægebehandling.

Jeg stiller ikke garanti for at hypnosen eller hypnoterapien har en given ønsket effekt.

Både jeg og klient har ret til at standse et behandlings- eller terapiforløb, hvis det skønnes, at behandlingen/terapien ikke har nogen effekt.

Honorarer tilbagebetales ikke efterfølgende, hvis det viser sig at en behandling ikke har haft den ønskede effekt