Essentiel Psykoterapeut

Essentiel terapi går ud på, at vi som udgangspunkt er født krævende, egoistiske og uden psykiske problemer, disse problemer opstår først fra det øjeblik vi kommer til verden.

Altså hvis forældre og omgivelser påfører os traumer, som ikke bliver forstået/afsluttet. F.eks. hvis vi ikke modtager omsorg eller øjenkontakt fra mor, så bliver vi indelukkede og endda i nogle tilfælde udvikler vi deciderede psykiske lidelser.

Jeg har klienter der har (siger de) haft en god barndom, hvor forældrene hele tiden har fortalt hvor dygtige de er til dette eller hint, men glemt at fortælle dem hvor meget de er elsket, eller om de havde det godt imens de lavede det. Ved at have fokus på produktet istedet for processen, gør vi børnene usikre i stedet for undersøgende. Disse børn kommer ofte senere som klienter med depression pga. manglende selvværd eller selvtillid, eksamens- og/eller præstationsangst.

 

Det er klart at alle handlinger fra omverdenen har indflydelse på vores udvikling, og derfor er det ikke meningen at vi skal fjerne alt det som er indlært, men udelukkende det som er misforstået eller direkte forkert.

 

F.eks. når mor ikke har fortalt at hun elsker mig, så er det fordi hun ikke har forstået hvor vigtigt det var, eller hvis far slog mig, så var det fordi han havde en mangel og ikke mig - jeg er som udgangspunkt god nok, mine handlinger og mine følelser afspejler hvad jeg har lært og altså hvad jeg har lært at blive.

Hvis jeg får en forståelse for hvorfor mine forældre handlede som de gjorde, så kan jeg selv ændre mønstret for mig og for mine børn.

 

Terapien går ud på at vi via samtale og hypnose, hjælper klienen tilbage til basis altså til essensen af menneskets psyke og først og fremmes forstår at det de døjer med er noget de har tillært og ikke nødvendigvis det eneste sande. Når det er forstået kan bearbejdelsen af de traumer/ misforståelser/ svigt de har oplevet begynde .